कॉल सेंटर

आपणास जर तक्रार निवारण प्रणालीबद्दल काही माहिती हवी असेल किंवा आपल्याला काही तांत्रिक अडचण जाणवत असेल तर आम्हाला खालील क्रमांकावर संपर्क साधा. आमचे कॉल सेंटर प्रतिनिधी आपणास मदत करतील.

दूरध्वनी क्रमांक: ०२२-४०२९३००० / ९६९९४४१५५०

Back to Top