नेहमीचे प्रश्न

तक्रार निवारण मंचाचा हेतू आणि उद्दिष्ट काय आहे ?
मी कोणत्या प्रकारच्या तक्रारी दाखल करू शकतो ?
कोणत्या प्रकारच्या तक्रारींचे निवारण पोर्टलद्वारे केले जाणार नाही ?
राज्य सरकारच्या अधिकार कक्षेबाहेरच्या संस्था (उदा. रेल्वे, बँका, रिझर्व्ह बँक इ.) यांचे विरुध्द तक्रार दाखल करता येईल का ?
आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल मी मराठी भाषेत पाहू इच्छित असल्यास, काय करावे ?
मी तक्रार कोणत्या भाषेमध्ये दाखल करू शकतो ?
मला या प्रणालीत प्रवेश करण्यासाठी (login) काय तपशील आवश्यक आहे ?
दोन्हीही, मोबाईल नंबर तसेच ई-मेल आयडी, प्रणालीमध्ये भरणे अनिवार्य आहे काय ?
माझ्या मोबाईल / ई-मेल आयडी वर OTP प्राप्त न झाल्यास काय करावे ?
तक्रार दाखल करताना, मी माझे नाव कुठे लिहावे ?
मला माझा जिल्हा आणि तालुका यांचा तपशील देणे सक्तीचे का आहे ?
तक्रार दाखल करण्यासाठीचे विविध प्रशासन स्तर कोणते आहेत ?
माझी तक्रार ही तालुका / गाव कार्यालये यासंबंधी आहे, मी प्रशासन स्तर कोणता निवडला पाहिजे ?
एकच तक्रार मी जिल्हा तसेच मंत्रालय या २ स्तरांवरती करू शकतो का ?
'प्रशासन प्रकार "म्हणजे काय ?
'तक्रारीचे स्वरूप' 'याचा अर्थ काय आहे ?
जर माझ्या तक्रारीचा विषय हा ‘तक्रार स्वरूप' च्या ड्रॉप डाउनमध्ये उपलब्ध असलेल्या विषयांशी जुळत नसेल तर मी काय करावे ?
तक्रार दाखल करण्यासाठी जर मंत्रालयातील विभागाची माहिती नसेल तर काय करावे ?
मी तक्रारी सोबत आधार दस्तऐवज (supporting documents) संलग्न (attach) करू शकतो का ?
मी कॅप्चा प्रविष्ट करणे का आवश्यक आहे ?
कॅप्चा चुकीचा प्रविष्ट केला गेला तर काय होईल ?
कॅप्चा प्रतिमा स्पष्ट नसल्यास मी काय करावे ?
मी आधार दस्तऐवज (supporting documents) अपलोड करणे विसरलो तर काय ?
नागरिकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर तक्रारदार नागरिकाला तक्रारीबाबत अद्ययावत माहिती देण्यासाठी तक्रार निवारण मंचाची कार्यपद्धती काय आहे ?
माझी तक्रार किती दिवसात सोडवली जाईल ?
पोर्टलवर तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रशासनाकडून कशा प्रकारे कारवाई केली जाते ?
माझ्या तक्रारीचे निवारण झाले आहे, हे मला कसे कळेल ?
आधीच सादर केलेल्या माझ्या तक्रारी मी ट्रॅक (मागोवा) करू शकतो काय ?
माझ्या तक्रार निवारनेच्या गुणवत्तेबाबद अभिप्राय देण्यासाठी काही यंत्रणा आहे का ?
पोर्टल प्रतिसाद द्यायची थांबल्यास किंवा त्रुटी दाखवत असल्यास काय करावे ?
जर चूकीचा जिल्हा निवडून तक्रार दाखल केली गेली तर काय करावे ?
एकदा तक्रार दाखल केल्यानंतर मी दाखल केलेली तक्रार सुधारित/ बदल करू शकतो काय ?
यंत्रणेद्वारे प्रभावी काम सुनिश्चित करण्यासाठी कशा प्रकारची शासकीय / लेखा परिक्षण प्रणाली निश्चित केली आहे ?
टपाल सेवेमार्फत तक्रार दाखल करता येईल का ?
जर माझ्या शंकेचे वर दर्शविलेल्या प्रश्नांमधून निराकरण होत नसेल तर मी काय करावे ?
Back to Top